Các lỗi thường gặp khi Download Link OneDrive

Những link bị gặp lỗi này KHÔNG PHẢI link DIE. Nếu bạn sử dụng chức năng báo cáo Link DIE trên Group thì bạn sẽ bị ban tài khoản

Lỗi 1: Điều đó không có tác dụng


Cách 1: Download riêng 1 trình duyệt mới về, chỉ dùng nó để tải link OneDrive. Không làm gì khác
Cách 2: Mở phần tiện ích mở rộng, tìm tới cái của IDM. Sau đó cho phép nó chạy ở chế độ ẩn danh. Sau đó mở tab ẩn danh lên rồi tải
Cách 3: Vào trang portal.office.com logout hết các acc đang login ra rồi tải

Lỗi 2: lỗi Throttle Limit/Có gì đó không ổn/Something is not right


Cách sửa: Chờ đợi 24h sau hoặc 12h30 tối vào Download tài liệu