Chia sẻ 250 cuốn Ebook từ Microsoft

Microsoft vừa share miễn phí hown 250 cuốn sách về các chủ đề Windows 10, Office 365, Office 2016, Power BI, Azure, Windows 8.1, Office 2013, SharePoint 2016, SharePoint 2013, Dynamics CRM, PowerShell, Exchange Server, System Center, Cloud, SQL Server


Link gốc: https://blogs.msdn.microsoft.com/mssmallbiz/2017/07/11/largest-free-microsoft-ebook-giveaway-im-giving-away-millions-of-free-microsoft-ebooks-again-including-windows-10-office-365-office-2016-power-bi-azure-windows-8-1-office-2013-sharepo/

Link mình reup lại (Tổng hợp hết 250 cuốn vào 1 file):https://goo.gl/FqUENg