Chia sẻ tài liệu của Trung tâm Athena

Hôm nay ChiasetailieuLTVN gửi bạn bộ tài liệu của trung tâm đào tạo An Ninh Mạng Athena


List tài liệu

  1. Quản trị mạng cơ bản - ACBN là môn học khởi đầu để các bạn có kiến thức học các khóa quản trị mạng nâng cao như MCSA , MCITP-SA, CCNA , Linux LPI ,...
  2. Tài liệu tham khảo cho môn học hacker mũ trắng - AEH (Athena Ethical Hacker)
  3. Bộ tài liệu hướng dẫn Lab về bảo mật mạng ACNS ( security+ ) của trung tâm ATHENA .
  4. Sách học môn CCNA tại trung tâm ATHENA
  5. Tài liệu công nghệ quản trị hệ thống Linux .
Link tải trực tiếp: https://goo.gl/QJn18w


Không có nhận xét nào