Chia sẻ tài liệu học quản trị mạng Linux

Hôm nay, chiasetailieultvn gửi tới các bạn bộ tài liệu học quản trị mạng Linux cũng như luyện thi chứng chỉ LPI

List tài liệu
  1.  Tài liệu CentOS 6,7 2.
  2.  Linux LPI
  3.   1 bộ video triển khai hệ thống mạng CentOS của Nhất Nghệ
  4. Kênh YouTube học Cent OS: https://www.youtube.com/channel/UCeayrFZRQ-VR9asp8Z-lwWg

Giá: FREE
Link tải trực tiếp: https://goo.gl/SkRLGm

Không có nhận xét nào