Chia sẻ tài liệu về HTML/HTML5/CSS

Hôm nay Linux Team Việt Nam xin gửi tới các bạn bộ tài liệu về HTML5/CSS3


List tài liệu

 1. 1-hour-html
 2. build-an-html-5-game-in-construct-2-with-no-coding-in-1-hour
 3. build-cross-platform-html5-games-with-construct-2-part-3
 4. build-cross-platform-html5-mobile-games-using-construct-2
 5. complete-html5-and-css3-course-1-start-to-finish-project
 6. css3-masterclass
 7. css-course-css
 8. css-development-with-css3
 9. html5-apis-for-javascript-a-course-for-web-developers
 10. html5css3
 11. html5-css3-coding-from-scratch-urduhindi
 12. html5-css3-y-javascript
 13. html-css-from-basic-to-advance-by-practice
 14. Motion Design With CSS
Và cuối cùng tất nhiên là link tải: https://goo.gl/QRVdBW
Bạn cần tham gia Group kín mới xem được tài liệu. Click JOIN GROUP và làm theo hướng dẫn của Facebook
Để biết cách tải và giải nén file, cũng như biết quy định khi chia sẻ link lên blog khác. Vui lòng click đọc phần FAQ