Chia sẻ tài liệu về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

Hôm nay ChiasetailieuLTVN gửi tới các bạn bộ tài liệu về Python
List tài liệu bao gồm
+ Phần Ebook: 242 đầu sách về Python
+ Phần Video: Những bộ Video chất lượng nhất

 • Learn Python 3 from scratch to become a developer in demand
 • python-100-handson
 • python-and-python-django-for-beginners-2-course-package
 • python-beyond-the-basics-object-oriented-programming
 • python-for-beginners
 • python-for-offensive-security-practical-course
 • python-for-software-testers
 • pythongui
 • python-programming-for-beginners (5 Part)
 • python-programming-projects
 • Udacity - Developing Scalable App in Python
 • Udemy - Complete Python Bootcamp HD
Link tải
Link Google Drive: https://goo.gl/BevqQM
Link OneDrive: https://goo.gl/KrZp61 

Không có nhận xét nào