Chia sẻ tài liệu về Ruby

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng phản ứng. Ruby bị ảnh hưởng từ Ada và Perl với các đặc tính hướng đối tượng của Smalltalk, và cũng chia sẻ một số đặc tính với Python, Lisp, Dylan và CLU. Ruby là ngôn ngữ thông dịch đơn giai đoạn.

Ruby cung cấp nhiều mẫu hình lập trình, bao gồm lập trình hàm, hướng đối tượng, mệnh lệnh, phản xạ. Nó sử dụng hệ thống kiểu biến động và tự động quản lý bộ nhớ,  • 8 Beautiful Ruby on Rails Apps in 30 Days & TDD
  • Ruby on Rails 4 Essential Training
  • ruby-programming (2part)
  • ruby-on-rails-for-web-development
  • ruby-on-rails-for-beginners2
Link tải trực tiếp
Link Google Drive: https://goo.gl/qPeXBt
Link OneDrive: https://goo.gl/m7m8zF


Không có nhận xét nào