Chia sẻ tài liệu về Vmware Vsphere

VMWare vSphere là bộ sản phẩm của VMWare, dùng để phục vụ nhu cầu ảo hóa hệ thống

Hôm nay, chiasetailieultvn gửi tới các bạn bộ tài liệu học về Vmware Vsphere
List tài liệu:
·        vmware-vsphere-60-part-2-vcenter-alarms-and-templates
·        vmware-vsphere-60-part-3-storage-vmfs-resources-vm-migration
·        vmware-vsphere-60-part-5-vm-backup-and-replication
·        vmware-vsphere-60-part-6-p2v-v2v-vm-migrations-with-vcenter-converter
·        vmware-vsphere-virtualization-fundamentals-livelessons
·        VMware-Software-Manager-Download-Service-1.5.0.4322026
·        VMware-srm-6.5.0-4613745
·        VMware-VIM-all-6.5.0-4944578  Enterprise Plus
·        VMware-VIM-all-6.5.0-4944578 Standard
·        VMware-VIMSetup-all-6.0.0-5202527
·        VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86_64  Enterprise Plus
·        VMware-VMvisor-Installer-201701001-4887370.x86_64
·        VMware-VMvisor-Installer-6.0.0.update03-5050593.x86_64
·        VMWare-vSphere_Replication-6.5.0-4634552-sles11-upgrade
Giá: FREE

Link Google Drive: https://goo.gl/ytzEdM

Không có nhận xét nào