Chia sẻ khóa học Quản lý source code trong dự án với GIT

Git là một hệ quản trị mã nguồn đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi hiện nay. Được phát triển năm 2006 bởi Linus Tovarld, cha đẻ của Linux. Ngoài các dự án nhỏ hay cá nhận thì GIT cũng  được áp dụng vào quản lý các dự án lớn với hàng trăm thậm chí hàng ngàn lập trình viên khác nhau.

Trong dự án thực tế tôi đã từng tham gia và sử dụng GIT, GIT thật tuyệt vời, nhất là với sự chuyển dịch cách thức làm dự án phần mềm phức tạp, delivery nhanh chóng, đáp ứng các sự thay đổi của khách hàng thì GIT lại càng tỏ ra linh hoạt và quản lý source code một cách rất hiệu quả. GIT có thể áp dụng cho mọi loại dự án phần mềm và mọi loại kích thước dự án.


List bài học

 1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý Version (VCS)
 2. Giới thiệu tổng quan về GIT
 3. Cách cài đặt GIT trên máy tính của bạn
 4. Cấu hình GIT cho lần đầu tiên sử dụng
 5. Khởi tạo 1 Repository
 6. Quản lý sự thay đổi trong Repository
 7. Xem lịch sử Commit
 8. Huỷ bỏ sự thay đổi trong thư mục làm việc
 9. Làm việc với Remote Repository
 10. Làm việc với Tag trong GIT
 11. Tạo các Alias để tăng tốc độ gõ lệnh
 12. Khái niệm và cách làm việc với Branch
 13. Cách merge nhánh và xử lý xung đột (Conlicts) trong GIT
 14. Quản lý nhánh trong GIT
 15. Workflow làm việc với nhánh trong GIT
 16. Làm việc với Branches trên Remote Repository
 17. Tìm hiểu Rebasing trong GIT
 18. Github - Cài đặt và cấu hình Github
 19. Github - Đóng góp vào một dự án trên Github
 20. Github - Bảo trì dự án trong Github
 21. Github - Quản lý team dự án
 22. Cài đặt một Git Server cho chính mình
 23. Làm rõ hơn vấn đề Reset
 24. Stashing và Cleaning
 25. Merge code nâng cao
 26. Làm việc với GIT thông qua Source Tree
 27. Sử dụng GIT với Git Extension trong Visual Studio
 28. Giới thiệu về Bitbucket
 29. Bài tập quản lý source code trong dự án thực tế.
 30. Ôn tập kiến thức và kết thúc khoá học
Link tải: https://www.fshare.vn/file/3B36AQHXZXEV
Code VIP: MjA0OTgzMTAzNjAzNzE5
Acc Fshare VIP: https://goo.gl/8Yqmh3
P/s: Nếu bạn không biết Code VIP là gì thì đừng quan tâm tới nhé, ai cần biết code VIP là gì ad đã cho người đó biết, vui lòng không hỏi nhiều