Chia sẻ tài liệu lập trình C/C#/C++


Chia sẻ tài liệu lập trình C/C#/C++


Do hơi nhác nên mình trộn chung cả 3 khóa học vào 1 bài. Có gì các bạn coi tên khóa học rồi tải nhé

Phần 1: Tài liệu Tiếng Anh
 1. c-2010-fundamentals-part-ii (2 Part)
 2. c-2012-fundamentals-part-i
 3. complete-c-programming-step-by-step-tutorial
 4. c-programlama
 5. c-programming-for-beginners-go-from-zero-to-hero
 6. c-programming-in-qt-framework-part-ii
 7. c-programming-language-tutorial-from-baby-steps-to-hardcore-programmer
 8. c-programming-tutorial
 9. csharpbasics (3 Part)
 10. csharp-intermediate-classes-interfaces-and-oop
 11. csharp-performance-tricks-how-to-radically-optimize-your-code
 12. C Essential Training with Isac Artzi
 13. Up and Running with C
Link tải: https://goo.gl/fVgF79

Bạn cần tham gia Group kín mới xem được tài liệu. Click JOIN GROUP và làm theo hướng dẫn của Facebook. Để biết cách tải và giải nén file, cũng như biết quy định khi chia sẻ link lên blog khác. Vui lòng click đọc phần FAQ