Chia sẻ tài liệu luyện thi chứng chỉ ECSA

ECSA/LPT là lớp học không như các lớp học khác! Cung cấp thế giới thực hành thực trên kinh nghiệm thực tế. Lớp học chỉ tập trung sâu vào Kiểm tra sự xâm nhập và Hack nâng cao. Bao gồm việc kiểm tra ở tất cả cơ sở hạ tầng, các hệ điều hành và các môi trường ứng dụng hiện đại.

Chương trình Nhà phân tích an ninh, kiểm tra sự xâm nhập của EC-Council (EC-Council’s Certified Security Analyst/LPT) là khóa học về an ninh 5 ngày có sự tương tác cao được thiết kế để giảng dạy cho các chuyên viên an ninh việc sử dụng các phương pháp, các công cụ và công nghệ cao cấp đẻ kiểm tra sự xâm nhập cần thiết để thực hiện các kiểm tra an ninh thông tin tổng thể.


ECSA thường là chứng chỉ các học viên theo đuổi sau khi học chứng chỉ CEHCHFI

Linux Team Việt Nam gửi tới các bạn trọn bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ ECSA nguyên gốc từ EcCouncil đã được HackRhino và Linux Team Việt Nam decrypt và gỡ bỏ Password hoàn toàn

Link Google Drive: https://goo.gl/9Ju6im
Link OneDrive: https://goo.gl/2fNvBD


Không có nhận xét nào