Chia sẻ các khóa học Hacking chào năm 2018

Quà năm 2018
Đáng nhé sáng mùng 1/1 mới share. Nhưng mà xét thấy nó hơi nặng (8GB) nên share luôn đêm nay. Để anh em sáng mai còn "khai chuột"
Hàng Torrent 100%. Kéo xong mớ này Ratio acc của ad xuống 0.001 tí bay cái acc. May là giờ kéo lên đc 2.1 rồi. Seed SML luôn


Link tải: https://www.fshare.vn/folder/NFVT7AJL4HR7
Code VIP: MjA5ODcyODQzMTE0NzQ1
Acc Fshare VIP: https://goo.gl/8Yqmh3
P/s: Nếu bạn không biết Code VIP là gì thì đừng quan tâm tới nhé, ai cần biết code VIP là gì ad đã cho người đó biết, vui lòng không hỏi nhiều

List khóa học

  1. Cisco Press Livelessons Security Penetration Testing The Art Of Hacking Series Sneak Peek
  2. Complete Ethical Hacking Series (CEHv9) - Pen Testing the Right Way
  3. Ethical Hacking For Beginners
  4. Infiniteskills Ethical Hacking Tutorial
  5. Pluralsight Web App Hacking Caching Problems
  6. Python For Android Hacking Crash Course Trojan Perspective Tutorial
  7. The Complete Ethical Hacking Series Honeypots IDS and FW's


Không có nhận xét nào