Chia sẻ tài liệu điều tra pháp y số | Computer Forensic | Luyện thi chứng chỉ CHFI

Tất cả các khóa học được chọn lọc từ Pluralsight, Lynda, Udemy, Cisco LiveLesson.


Link tải: https://www.fshare.vn/folder/RMJKXOCDLLWH
Code VIP: MjA4MzYzODIzMjY1NjQ3
Acc Fshare VIP: https://goo.gl/8Yqmh3
P/s: Nếu bạn không biết Code VIP là gì thì đừng quan tâm tới nhé, ai cần biết code VIP là gì ad đã cho người đó biết, vui lòng không hỏi nhiều

Danh sách các khóa học

 1. Computer Hacking Forensic Investigator Training v8 (CHFI v8): Giảng viên của Ec-council dạy
 2. Digital Forensics and Cyber Crime with Kali Linux Fundamentals 
 3. Computer Forensics Fundamentals
 4. Digital Forensics - The Big Picture
 5. Digital Forensics Getting Started with File Systems
 6. Digital Forensics Tools in Kali Linux Imaging and Hashing
 7. Learning Computer Forensics
 8. Learning Computer Security Investigation and Response
 9. SANS 408 - Windows Forensic Analysis
 10. SANS 508 - Advanced Digital Forensics and Incident Response
 11. SANS 518 - Mac Forensic Analysis
 12. SANS 526 - Memory Forensics In-Depth
 13. SANS 572 - Advanced Network Forensics and Analysis.tar
 14. USB Forensics - Duplication
 15. USB Forensics - Fundamentals
 16. USB Forensics - Writeblocking and Impersonation

Danh sách tài nguyên khác

 1. Ebook_forensic
 2. Tạp chí eForensics

Không có nhận xét nào