Chia sẻ khóa học lập trình Kotlin


Link tải:  https://www.fshare.vn/folder/47FAT1EMPEJ9
Code VIP: MjA2NDE3NjM2NzkzNTk5
Tài khoản Fshare VIP: https://goo.gl/8Yqmh3
P/s: Nếu bạn không biết Code VIP là gì thì đừng quan tâm tới nhé, ai cần biết code VIP là gì ad đã cho người đó biết, vui lòng không hỏi nhiều

Danh sách các khóa học

  1. Building Android Apps with Kotlin - Getting Started
  2. Creating Your First Android App with Kotlin
  3. Developing AWS Lambda Functions with Kotlin
  4. Getting Started with Kotlin
  5. Intermediate Kotlin for Android Developers
  6. Kotlin for Java Developers
  7. Kotlin Fundamentals
  8. Learning Kotlin for Android Development
  9. Moving Your iOS App to Android Using Kotlin
  10. Lập Trình Kotlin Toàn Tập

Không có nhận xét nào