Chia sẻ bộ tài liệu học quản trị Windows Server 2016


Link tải : https://www.fshare.vn/folder/Z916FFHX1YIC
Code VIP: MjIzOTc3NTAxNzA0Mjc5
P/s: Nếu bạn không biết Code VIP là gì thì đừng quan tâm tới nhé, ai cần biết code VIP là gì ad đã cho người đó biết, vui lòng không hỏi nhiều

List tài liệu
- Tài liệu, khóa học Tiếng Anh
- Tài liệu, khóa học Tiếng Việt
- Slide MCSA chính thức từ Microsoft
- File đề thi MCSA

Không có nhận xét nào