Chia sẻ full các khóa học về C# trên trang teamtreehouse.com


Link tải : https://goo.gl/rNREak
Code VIP: MjIxNzE1MDg4NTk3MTg3
P/s: Nếu bạn không biết Code VIP là gì thì đừng quan tâm tới nhé, ai cần biết code VIP là gì ad đã cho người đó biết, vui lòng không hỏi nhiều
List khóa học

 1. Practice Loops and Conditionals in C#
 2. Practice Validation and Exceptions in C#
 3. Building Services with ASP.NET Web API
 4. Introduction to Xamarin
 5. Practice Creating a C# Workspace
 6. Dependency Injection in ASP.NET
 7. Entity Framework Query Performance
 8. Practice Basic Variables, Input, and Output in C#
 9. Entity Framework Data Concurrency
 10. Entity Framework with ASP.NET MVC
 11. Publishing an ASP.NET Core Application to Azure
 12. Entity Framework Migrations
 13. Unit Testing in C#
 14. Entity Framework Basics
 15. Creating Data Structures Using C# Generics
 16. C# Extension Methods
 17. Getting Started with ASP.NET Core
 18. C# Collections
 19. ASP.NET MVC Forms
 20. Debugging in Visual Studio
 21. Intermediate C#
 22. Free Workshop: Creating Your First ASP.NET MVC Website
 23. Become a Visual Studio Power User
 24. C# Streams and Data Processing
 25. ASP.NET MVC Basics
 26. Querying With LINQ
 27. Package Management with NuGet
 28. C# Objects
 29. Creating Your First ASP.NET MVC Website
 30. Using GitHub with Visual Studio
 31. C# Basics
 32. Introduction to Visual Studio


Không có nhận xét nào