Chia sẻ full các khóa học về Ruby trên trang teamtreehouse.com


Link tải https://goo.gl/ZqLdqH
Code VIP: MjIxMDcwODU4NjYxNjEw
P/s: Nếu bạn không biết Code VIP là gì thì đừng quan tâm tới nhé, ai cần biết code VIP là gì ad đã cho người đó biết, vui lòng không hỏi nhiều
List khóa học

 1. Practice Sinatra Basics
 2. Practice Ruby on Rails Basics
 3. Active Record Associations in Rails
 4. Ruby Basics
 5. Practice Ruby Numeric Types
 6. Practice Ruby Methods
 7. Practice Strings in Ruby
 8. Practice Input and Output in Ruby
 9. Rails Servers with Unicorn and Nginx
 10. Deployment with Capistrano
 11. Rails and PostgreSQL in Production
 12. Install Rails in Production
 13. Building Web Apps with Sinatra
 14. Rails Routes and Resources
 15. Troubleshooting a Rails Application
 16. Ruby on Rails 5 Basics
 17. Installing a Rails 5 Development Environment on Linux
 18. Installing a Rails 5 Development Environment on Mac
 19. Installing a Rails 5 Development Environment on Windows
 20. Introduction to Bundler
 21. Ruby Gems
 22. Ruby Core and Standard Library
 23. Ruby Enumerable
 24. Creating Static Pages in Rails
 25. Ruby Modules: Include and Extend
 26. Ruby Metaprogramming Introduction
 27. Ruby Modules
 28. Ruby on Rails Scaffolding
 29. Rails Application Walkthrough
 30. Installing a Ruby on Rails Development Environment in OS X
 31. Installing a Ruby on Rails Development Environment in Windows
 32. Installing a Ruby on Rails Development Environment in Ubuntu
 33. Build an Address Book in Ruby
 34. Build a Rails API
 35. Ruby Blocks
 36. Ruby Objects and Classes
 37. Ruby Loops
 38. Ruby Collections
 39. Rails Routes and Resources
 40. Ruby on Rails 5 Basics
 41. ActiveRecord Basics
 42. Image Uploads in Ruby on Rails 4.1
 43. Upgrading a Ruby on Rails Application
 44. User Authentication with Rails
 45. Ruby 2.0 Walkthrough
 46. Behavior-Driven Development with Cucumber

Không có nhận xét nào