Chia sẻ một số bài giảng của trường Đại Học Bách Khoa


Nội dung:

 1. Cấu Trúc Máy Tính
 2. Quy Hoạch Tuyến Tính - Toán Rời Rạc
 3. Công Nghệ Phần Mềm
 4. Đồ Họa Máy Tính
 5. Giải Thuật
 6. Hệ Điều Hành
 7. Kĩ Thuật Vi Xử Lý
 8. Lập Trình Hướng Đối Tượng
 9. Lập Trình C/C++
 10. Lập Trình Java
 11. Lập Trình C#

Link tải https://goo.gl/amueYq

Không có nhận xét nào