Chia sẻ 1TB tài nguyên tư liệu đồ họa

Bao gồm
1. Các bộ video hướng dẫn chuyên nghiệp từ Lynda; Phlearn, RGG EDU, FStopppers;....
2. Các Ebook hướng dẫn thực hành và cung cấp lý thuyết chuyên sâu nhất
3. 1127 Project trả phí trên Video HIVE
4. Rất nhiều tài nguyên giá trị khácDownload: CLICK HERE