DMCA - Copyright - Thông báo bản quyền

Chúng tôi KHÔNG khuyến khích vi phạm bản quyền. Và tôn trọng mọi đạo luật bản quyền trên thế giới.

Tất cả các phần của trang web chiasetailieultvn.org chỉ dành cho mục đích sử dụng riêng. Không có tệp nào được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, chúng được lập chỉ mục theo cách tương tự như cách Google hoạt động. ISP hoặc quản trị viên không thể chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ được liên kết hoặc thay đổi cập nhật cho trang web.

Toàn bộ các tài nguyên trên web được tổng hợp, mua lại từ rất nhiều nguồn khác nhau trên mạng Internet, trên các tracker.

Nếu bạn thấy nội dung bạn sở hữu xuất hiện trên trang Web của chúng tôi, bạn có thể làm như sau

1. Viết email và chỉ định  nơi bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã bị vi phạm. Vui lòng KHÔNG gửi hình ảnh đính kèm, pdf hoặc các tệp định dạng tệp khác, nhưng chỉ liệt kê URL của chiasetailieu.org
2. Cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên lạc với bạn (yêu cầu tên và địa chỉ email).
3. Cung cấp cho chúng tôi bằng chứng rằng bạn sở hữu bản quyền đối với nội dung đã nêu.
4. Bao gồm tuyên bố sau: “Tôi thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền được mô tả ở trên là bị cáo buộc là vi phạm không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép”.
5. Bao gồm tuyên bố sau: “Tôi xin thề, theo hình phạt khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và tôi là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm. ”
6. Gửi tất cả thông tin tới anhkiet2507@hotmail.com. Thông báo của bạn PHẢI được gửi tới địa chỉ email này để chúng tôi có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề này.


Không có nhận xét nào