Get Link nước ngoài

Nếu có khả năng. Hãy DONATE để giúp blog hoạt động

A. Những link nào được get

  • Tài liệu, khóa học ở bất cứ chủ đề nào.
  • Ngoài ra Không nhận thêm bất cứ thể loại nào khác

B. Các host hỗ trợ (Xem hình dưới)

  • Các host màu đỏ gần như có thể hỗ trợ ngay
  • Host màu đen là tùy theo thời vụ, tùy theo tiền donate của các bạn

C. Hướng dẫn Getlink

  1. Inbox Page Linux Team Việt Nam link cần get
  2. Admin sẽ trả lại link Google Drive

D. Thời gian Support từ ngay lập tức tới 1-2 ngày. 

Không có nhận xét nào